Viata libera de azi online dating railway reservation timings online dating

Ziarul "Viata Libera" se prezinta sub forma de broadsheet, cu dimensiunile tiparului de 34.50 cm x 55.00 cm, avand 24 pagini, din care 4 sau 6 sunt policromatice.

Tirajul ziarului "Viata Libera" este de 9.518 exemplare pe editie.

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul .................................................

J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../......

Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anuntul de mica publicitate in ziarul Viata Libera va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Viata Libera.

Anunturile de mica publicitate in ziarul Viata Libera vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

viata libera de azi online dating-87

Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... se modifica astfel: Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM.Ziarul Viata Libera isi rezerva dreptul de a modifica forma de publicare a anuntului dupa propriile reguli.Anuntul de mica publicitate urmeaza a fi publicat in ziarul Viata Libera in termen de 24 ore de la data confirmarii platii sau in zilele alese de dumneavoastra.Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ...............................................sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii.

Leave a Reply